Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên K7 (khóa 2016)

1. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
11.11.2019: Phổ biến kế hoạch 
Đến hết 10.02.2020: Hoàn tất đăng ký đơn vị thực tập
15.02.2020: Hoàn tất xét duyệt đơn vị đăng kí
17.02.2020 – 17.05.2020: Thời gian thực tập (có thể thực tập trước hoặc sau 1 tuần)
05.6.2020: Nộp báo cáo thực tập và họp sinh viên chuẩn bị cho Ngày hội Khởi Nghiệp

2. NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP
11.11.2019: Phổ biến kế hoạch 
13.02.2020: Chia sẻ truyền cảm hứng và gặp gỡ sinh viên
02.3.2020: Báo cáo đề cương 
09.3.2020: Hoàn thiện đề cương
25.5.2020: Nộp đề án
06.6.2020: Ngày hội Khởi Nghiệp
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.