Các chủ đề chính hội thảo "Du lịch thông minh - nền tảng và xu thế phát triển"

CHỦ ĐỀ HỘI THẢO
DU LỊCH THÔNG MINH - NỀN TẢNG VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN


1. Các vấn đề lý luận về du lịch thông minh;
2. Cơ hội và thách thức từ việc ứng dụng công nghệ vào kinh doanh du lịch;
3. Chính sách, chiến lược và hoạt động quản lý đối với loại hình du lịch thông minh;
4. Công nghệ đối với sự phát triển của du lịch thông minh;
5. Tác động của xã hội và tương lai của du lịch thông minh;
6. Các nghiên cứu trường hợp về các điểm đến hay thành phố du lịch thông minh;
7. Hành vi và trải nghiệm của du khách với du lịch thông minh.

 

>> Quay về trang chính

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.