Thời khóa biểu học trực tuyến - HK 2 năm học 2019-2020

Trước tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, lịch học một số môn trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 sẽ có các buổi học trực tuyến trong thời gian sinh viên tạm nghỉ cho đến khi có thông báo mới của nhà trường.

>> Xem thời khóa biểu học trực tuyến tại đây

Hình thức học cụ thể sẽ do giảng viên phụ trách môn học quy định và hướng dẫn trực tiếp với các lớp thông qua các công cụ trực tuyến. Đề nghị sinh viên theo dõi và tham dự các lớp học đầy đủ để đảm bảo các yêu cầu nội dung của môn học.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.