Thông báo về việc thu thập thông tin SV không về quê ăn Tết Nguyên đán 2020

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ra Công văn số 2271/ĐHQG-CTSV về việc bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và hoạt động chăm lo cho sinh viên trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên Đán 2020.


Để Ban giám hiệu có cơ sở chỉ đạo triển khai kế hoạch và thực hiện chế độ báo cáo Ban Giám đốc theo tinh thần của công văn nêu trên, Phòng Công tác sinh viên đề nghị các Khoa, Bộ môn lập danh sách sinh viên Ngoại trú của đơn vị mình không về quê đón tết Nguyên Đán 2020 cùng gia đình (biểu mẫu bên dưới).


Các đơn vị gửi báo cáo về Phòng Công tác sinh viên từ khi có thông báo đến hết ngày 05/01/2020.

Biểu mẫu:

DANH SÁCH SINH VIÊN
KHÔNG VỀ QUÊ ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

------------------

1- Sinh viên ngoại trú (Sinh viên các tỉnh, thành ngoài TP. HCM không sống trong KTX ĐHQG và KTX 135B, Trần Hưng Đạo)


2- Đối với du học sinh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.