Thời khóa biểu chuyên ngành - học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Cập nhật phòng học)

 

>> Xem thời khóa biểu tại đây.


Lưu ý:

- Sinh viên theo dõi và cập nhật thường xuyên những thay đổi nếu có của thời khóa biểu trên website Khoa.

- Sinh viên khóa 2017 (K8) sẽ đăng ký bổ sung học phần Thực hành chuyên ngành vào đợt đăng ký bổ sung ngày 08-09/09/2020.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.