Thông báo xét tốt nghiệp sinh viên đợt 1 năm 2019

Theo quy định của nhà trường về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên, có 3 đợt xét được tổ chức định kỳ trong năm vào các tháng 03, 07 và tháng 10 (xem lại thông báo tại đây).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong trong đợt xét tháng 03/2020, giáo vụ khoa sẽ tiếp tục nhận hồ sơ xin xét tốt nghiệp của sinh viên hoàn thành chương trình học. Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tại văn phòng khoa trong các ngày làm việc đến hết ngày 20/01/2020.

Ngoài ra, cần lưu ý thêm, đợt xét kếp tiếp vào tháng 07/2020 sẽ tiếp nhận hồ sơ xin xét tốt nghiệp trong vòng tháng 05/2020. Sinh viên cần lưu ý về quy định thời gian để thực hiện và đảm bảo quyền lợi của mình.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.