Thời khóa biểu HK1 và danh sách phân lớp Khóa 2020 (K11)

Để gia tăng hiệu quả việc dạy và học, các môn học thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành do Khoa Du lịch quản lý sẽ được chia thành 2 lớp riêng. Sinh viên xem danh sách lớp và tham gia môn học theo thời khóa biểu tương ứng với lớp mình.

- Xem thời khóa biểu tại đây

- Xem danh sách phân lớp tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.