Điểm rèn luyện sinh viên (dự kiến) học kỳ 2 năm học 2019-2020

>> Sinh viên kiểm tra điểm rèn luyện tại đây.
Trong trường hợp có thắc mắc hoặc khiếu nại, sinh viên liên hệ với lớp trưởng lớp mình để được giải quyết. Lớp trưởng sẽ tổng hợp và gửi về cho cô Tố Nga - phụ trách Công tác sinh viên của Khoa.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.