Thời khóa biểu bổ sung học kỳ 1 năm học 2018-2019

Tên Môn Học

Mã Lớp

Khóa học

Số Tín Chỉ

Số Tiết

Thứ

Tiết

Ngày Bắt Đầu

Phòng

Tên Cán Bộ Giảng Dạy

Quản trị kinh doanh khách sạn

1

2015

2

30

năm

1-5

18/10 - 22/11

B11

ThS. Dương Thị Hữu Hiền

Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 4

2
(NH-KS)

2015

2

45

1-5

17/10 - 28/11

A1-42

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 2

1
(HD+LH)

2016

2

45

ba

1-5

09/10 - 16/10
23/10 - 04/12

B38
C1-03

ThS. Lê Thế Hiển

Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 2

2
(NH-KS)

2016

2

45

bảy

1-5

20/10 - 15/12

C2-02

ThS. Lê Thế Hiển

 

>> Xem Thời khóa biểu chi tiết tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.