Thông báo rà soát việc hoàn thành tiến độ học và nộp chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên của sinh viên

DANH SÁCH THỐNG KÊ QUÁ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ HỌC NGOẠI NGỮ CỦA SINH VIÊN CÁC KHÓA 2016, 2017, 2018

Tải về tại đây:

Khóa 2016

Khóa 2017

Khóa 2018

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.